Parketi Heritage Style

Dvoslojni gotovi parketi sastavljeni su od daščica manjih dimenzija koje na sve četiri strane imaju pero ili utor. Parket je sastavljen iz dva sloja. Gornji 4 mm vršni sloj je od prvoklasnog (plemenitog) drveta. Dvoslojni gotovi parket je najprimjereniji za montažu na pod sa toplovodnim podnim grijanjem.

###

###
###
###
###
###
1111.11hrk