Furnet podna obloga Par-ky

Furnet je podna obloga s tankim gornjim slojem od plemenitog drva, furnira.Par-ky je furnet koji odgovara visokim zahtijevima i ekologije i potrošača. Površina je zaštićena izuzetno otpornim lakom nanešenim u 8 slojeva.

###

###
###
###
###
###
1111.11hrk